UNIKONTA s.r.o.

Dodávka a montáž stropních panelů, betonových schodišť, průvlaků a sloupů - od technického návrhu až po realizaci.

Prefa-monolitické železobetonové stropy

Tyto stropy jsou kombinací prefabrikovaného velkoplošného panelu a monolitické části realizované přímo na stavbě. Prefabrikovaná část stropu v sobě zahrnuje nosnou funkci (deska má spodní nosnou výztuž) a funkci ztraceného bednění. Současně prefabrikovaná deska spolupůsobí s monolitickou částí jako spřažená konstrukce. Spřažení mezi prefabrikovanou a monolitickou částí je většinou zajištěno pomocí prostorové příhradové výztuže vyčnívající z prefadesky (desky typu filigran) a drsným horním povrchem desky. Tyto desky se vyrábějí přímo na zakázku technologií výroby na dlouhých drahách, takže umožňují i zastropení atypických a členitých stropů. Tloušťka desky je 50 – 70 mm, max. šířka 2700 mm a max. délka 8200 mm – rozměry dány konkrétním projektem. Desky mohou mít hladká čela nebo čela s vyčnívající výztuží. Manipulace s deskami se provádí jeřábem opatřeným vahadlem. Desky se ukládají do maltového lože a do zatvrdnutí monolitické části se podepírají ližinami a stojkami. Minimální hloubka uložení při ukládání na zdivo je 40 mm, při ukládání na ocelové nebo železobetonové konstrukce 20 mm. Pro větší rozpony se používají předpjaté desky. Výsledná tloušťka spřaženého stropu závisí na rozponu a zatížení a bývá 150 – 250 mm.

Výhody spřažených stropních konstrukcí - velká rozměrová i zatěžovací variabilita, rovný podhled, stropy nevyžadují bednění ani těžkou mechanizaci.

Nevýhody spřažených stropních konstrukcí – strop není ihned únosný, je nutné ho dočasně podepřít během montáže a zrání nadbetonovaného betonu, mokrý proces vlivem betonáže prodlužuje čas výstavby.

Prefa-monolitické stropy lze vylehčovat vkládáním výplní z lehkého materiálu např. pěnového polystyrénu, lehkého betonu, keramiky, plastu.V rámci dodávky od nás dostanete:

Konzultaci
Návrh realizace na základě dodané projektové dokumentace
Cenovou nabídku
Individuální přístup - Zaměření stavby
Rychlé dodání
Dopravu a montáž stropních panelů
Certifikaci, technické listy