UNIKONTA s.r.o.

Dodávka a montáž stropních panelů, betonových schodišť, průvlaků a sloupů - od technického návrhu až po realizaci.

Stropní panely PARTEK / SPIROLL

Předpjaté stropní panely PARTEK / SPIROLL slouží k vytvoření stropních a střešních konstrukcí pozemních staveb. Pro svou vysokou únosnost, odlehčení dutinami a dokonalému využití materiálu díky předpjaté výztuži jsou panely vhodné zejména pro větší rozpony. Podélné i šikmé řezy umožnují dílce přizpůsobit individuálním potřebám zákazníka pro netradičně řešené stavby.

Technologie výroby na dlouhých drahách umožnuje dodávat prvky v přesně požadovaných délkách. Panely jsou vylehčeny podélnými dutinami, výztuž tvoří předpjatá ocelová lana, kde jejich počet, tloušťku a umístění lan určuje dovolené zatížení a maximální délka dílce.

Předpjaté dutinové stropní panely jsou plošné prefabrikované dílce, které jsou určeny především pro nosné stropní a střešní konstrukce až do rozpětí 20 metrů dle použitého typu dílce. Tyto stropní panely jsou zpravidla obdélníkového půdorysu, vylehčené v podélném směru dutinami kruhového nebo oválného průřezu. Hlavní nosná výztuž ve spodní a někdy i horní části průřezu je předepnuta, což umožňuje navrhovat dílce velké únosnosti a pro velké rozpony. Do forem na dlouhých přepínacích drahách se ukládá předpínací ocelová výztuž, která se napne a poté se celá dráha zabetonuje jako jedem kus. Po dosažení předepsané pevnosti betonu se výztuž povolí, čímž se beton tzv. „předepne“ a pak se řeže na požadované rozměry. Pro výrobu panelů se používá beton pevnostní třídy C 45/55.

Počet předpjatých ocelových lan, jejich tloušťku a umístění určuje dovolené zatížení a maximální délka dílce. Panely mají skladebnou šířku 1 200 mm, výška se pohybuje v rozmezí 150 -500 mm. Panely lze ukládat přímo na zdivo, pokud je toto zdivo pevnostní třídy min. P 10. Jako poslední vrstva zdiva musí být srovnávací vrstva betonu min. C16/20 (B20) v min. tloušťce 10 - 50 mm. Další možností uložení panelů je do lože z cementové malty na železobetonový věnec, který musí být vyroben z betonu min. třídy C 16/20 (B20) a výšky min. 130 mm. Uložení je 100 až 150 mm v závislosti na délce panelu. Dále lze panely uložit na železobetonové průvlaky, ocelové průvlaky nebo železobetonové stěny. Po osazení panelů se do spár mezi panely uloží zálivková výztuž, která musí být ukotvena do věnců a sousedních konstrukcí pomocí kotevní úpravy SM nebo přivařením ke kotevním deskám. Zálivkový beton musí být pevnostní třídy min. C 20/25 s maximální velikostí zrna 8mm. Panely se dopravují v poloze, jak budou osazeny na stavbě (vodorovně).

Hlavní přednosti využití technologie PARTEK / SPIROLL

Výhodná cena při vysokých užitných vlastnostech

Rychlá realizace od projektu po montáž s minimalizací mokrých procesů na stavbě

Vysoká únosnost při relativně nízké tloušťce konstrukce

Neměnné mechanické vlastnosti

Vysoká požární odolnost

Výstavba za klimaticky nepříznivých podmínek

Ihned pochůzné

Výrobní rozměry panelů
Název parametru Parametr Tolerance Jednotka
Délka L Max. 18m +-25 mm
Výška  pro 6/200 200 +12,5/-10 mm
pro 5/265 265 +-15 mm
pro 4/320 320 +-15 mm
pro 4/500 500 +-15 mm
Výrobní šířka dolního povrchu 1200 +-5 mm
Šířka podélného přízezu dle požadavku +-25 mm
Rovinatost horního povrchu +-10 mm
Vzepětí dílce

max. 1/300

L - 28 dní

+- 10 rozdíl po montáží mezi sousedními panely mm
Předpínací napětí 1100 - MPa
Rozměry vylehčovacích otvorů viz. podrobnější dokumentace
Min. pevnostní třída betonu C40/50 XC1 - -
Hmotnost panelu 200mm 330 +-3% Kg/bm
265mm 430 +-3% Kg/bm
320mm 460 +-3% Kg/bm
500mm 760 +-3% Kg/bm
Osová vzd. výstuže od povrchu 35 -10 mm
Typy lan

ST - 1570/1770 - 9,3 Relax 2 EU

ST- 1660/1860 - 9,3 Relax 2 EU

Průměr 9,3 mm

Pruměr 9,3 mm

ST - 1570/1770 - 12, 5 Relax 2 EU

ST - 1660/1860 - 12,5 Relax 2 EU

Průměr 12,5 mm

Průměr 12,5 mm

Odolnost proti požáru Min. REI 60 60 minut

 V rámci dodávky od nás dostanete:

Konzultaci
Návrh realizace na základě dodané projektové dokumentace
Cenovou nabídku
Individuální přístup - Zaměření stavby
Rychlé dodání
Dopravu a montáž stropních panelů
Certifikaci, technické listy