UNIKONTA s.r.o.

Dodávka a montáž stropních panelů, betonových schodišť, průvlaků a sloupů - od technického návrhu až po realizaci.

ZÁKLADOVÉ DÍLCE 

usnadňují provedení základových konstrukcí.

patky, kalichy

Slouží k vetknutí sloupů do základů a přenosu sil od sloupů do spodní části základů. Z kalichů vyčnívá betonářská výztuž pro zmonolitnění. Povrch prefabrikátů – otisk formy. Rozměry prvků stanovuje projektová dokumentace.

základový trám a práh

Slouží k vetknutí sloupů do základů a přenosu sil od sloupů do spodní části základů. Z kalichů vyčnívá betonářská výztuž pro zmonolitnění. Povrch prefabrikátů – otisk formy. Rozměry prvků stanovuje projektová dokumentace.

sloupy

Žezobetonové sloupy jsou základním prvkem montovaných skeletů. Průřez, délka sloupů a umístění konzol je stanovena projektovou dokumentací.

průvlaky, ztužidla

Spolu se sloupy vytváří základní kostru skeletu. Uložení a tvar prvků lze variabilně přizpůsobovat požadavkům projektanta.

vazníky

Jsou navrhovány pro konstrukce rozlehlých objektů s požadavkem volné dispozice. Přenášejí zatížení od střešního pláště do podpor. Vazníky se osazují na sloup případně na průvlak. Dílce mohou být odlehčeny otvory. Rozměry a tvar prvků jsou stanoveny projektovou dokumentací. Prefa Brno vyrábí předpjaté vazníky až do délky 32 m, jejichž použití je vhodné pro rozpony nad 20 m.

vaznice

Jsou dílce, např. obdélnikového nebo lichoběžníkového tvaru, které se ukládají kolmo na vazníky v roztečích stanovených dle typu střešního pláště.V rámci dodávky od nás dostanete:

Konzultaci
Návrh realizace na základě dodané projektové dokumentace
Cenovou nabídku
Individuální přístup - Zaměření stavby
Rychlé dodání
Dopravu a montáž stropních panelů
Certifikaci, technické listy